Pala vald
 esileht | |
 OTSI  
Vallavalitsus
Kontakt
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Teenistujad
Eelarve ja majandusaasta aruanne
Eeskirjad ja korrad
Hanked
Teostatud projektid
Teenuste hinnad
Palgaandmed
Dokumendiregister
Pala vald
» Avaleht » Vallavalitsus » Teenuste hinnad trüki

Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste osutatavate teenuste hinnad

 

1) Vallavalitsuse poolt osutatavate teenuste hinnad


Jäätmeveo teenus alates 01. märtsist 2014. a
üks inimene 3 eurot/kuu
Alus: Pala Vallavalitsuse 22.01.2014 korraldus nr 8

 

Pala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus alates 01. märtsist 2014. a
1) vee hind 0,65 eurot/m

2) reovee ärajuhtimise hind 0.65 eurot/m

Alus: Pala Vallavalitsuse 22.01.2014 määrus nr 7

 

Tänavakaubandus

Ühe päeva müügipileti hind ühe müügikoha eest:

* Pala Vallavalitsuse poolt lubatud üldkasutatavates kohtades 5 eurot;

* Pala Vallavalitsuse hallatavates asutustes 10 eurot.

 

Ühe päeva müügipileti hind avalikul üritusel ühe müügikoha eest 25 eurot.

Alus: Pala Vallavolikogu 29.01.2015 määrus nr 1 "Müügipileti hinna kehtestamine".

 

Bussi Isuzu Turquoise teenus

* 1 euro/km

Alus:  Pala Vallavalitsuse 20.07.2011 korraldus nr 76

Bussi (mahtuniversiaal) FORD teenus
* 0,5 eurot/km

Alus: Pala Vallavalitsuse 23.08.2012 korraldus nr 100


Haagise kasutus
* üks tund 4 eurot

* ööpäev 16 eurot
Alus: Pala Vallavalitsuse 10.01.2012 korraldus nr 10

 Teehöövli teenus

*32 eurot tund

Alus:  Pala Vallavalitsuse 31.07.2008 korraldus nr 131

 

 

Fekaaliauto tühjendamise teenus

Fekaaliauto tühjendamine Pala vallale kuuluvas purgimissõlmes 2 eurot/m3

Alus:  Pala Vallavalitsuse 30.03.2010 korraldus nr 33

 

 

Pesumasina kasutamine
masinatäie pesu pesemine koos pesupulbriga 2 eurot;

masinatäie pesu pesemine koos pesupulbriga ja kuivati kasutamisega 3 eurot.
Alus: Pala Vallavalitsuse 19.12.2013 korraldus nr 170

 

 


Arvuti väljatrükk

* tekst formaat A4 1 leht  0,10 eurot

* pilt formaat A4  1 leht 0,13 eurot

 

Paljundamine

* formaat A4 1 leht ühepoolne 0,10 eurot

* formaat A4 1 leht kahepoolne 0,13 eurot

formaat A5 1 leht 0,16 eurot

 

Faksi saatmine

* riigisisene 0,06 eurot/1 min

* välismaa 0,45 eurot/1 min

Alus:  Pala Vallavalitsuse 06.02.2008 korraldus nr 22

 

 

 

2) Anna Haava nim Pala Kooli poolt osutatavate teenuste hinnad

 

Võimla kasutamine

* üksikisik  1,50 eurot/kord

* vallas elavad põhikooli, gümnaasiumi, kõrgkoolis jm koolides õppijad tasuta         

* reserveerimine võistluste korraldamiseks 15 eurot/tund

* koolidele 6,50 eurot/tund

* sauna kasutamine 15 eurot/tund

* maastikuratta- ja suusaradade kasutamise võistluste korraldamiseks 50 eurot päev


Mullivanni kasutamine
* õpilane tasuta
* täiskasvanu 2 eurot/tund

 

Suusavarustuse laenutamine

* õpilane 1 euro/tund

* täiskasvanu 2 eurot/tund

 

Söökla osa kasutamine

* matusteks söögisaal ja köök 60 eurot

* matusteks söögisaal ja köök (valla elanikeregistris olevale tellijale) 33 eurot

 

* pulmad, sünnipäevad jms koosviibimised köögi kasutus kuni 50 inimesele 60 eurot

* pulmad, sünnipäevad jms koosviibimised köögi kasutus üle 50 inimese 70 eurot

* pulmad, sünnipäevad jms koosviibimised söögisaal 6,50 eurot/tund

* pulmad, sünnipäevad jms koosviibimised söögisaal (valla elanikeregistris olevale tellijale) 3,50 eurot/tund

 

Majutamine

* koolisi ruumides 2,50 eurot/ööpäev
* kooli juures telgis üks inimene 1,50 eurot/ööpäev

* õpilaskodus õpilane 10 eurot/ööpäev

* õpilaskodus täiskasvanu 14 eurot/ööpäev

Alus:  Pala Vallavalitsuse 10.01.2012 korraldus nr 12

 

 

3) Raamatukogude poolt osutatavate teenuste hinnad

 

Arvuti väljatrükk

* tekst formaat A4 1 leht  0,10 eurot

* pilt formaat A4  1 leht 0,13 eurot

 

Paljundamine

* formaat A4 1 leht ühepoolne 0,10 eurot

* formaat A4 1 leht kahepoolne 0,13 eurot

Alus: Pala Vallavalitsuse 06.02.2008 korraldus nr 21


Elektrooniline lugejapilet

* täiskasvanu 0,64 eurot, v.a mittetöötav täiskasvanu 

* mittetöötav täiskasvanu (töötu, pensionär, üliõpilane jt) 0,32 eurot

* õpilane 0,32 eurot

Pileti kaotamise korral uue pileti väljastamine:

* täiskasvanu 2,56 eurot, v.a mittetöötav täiskasvanu

* mittetöötav täiskasvanu (töötu, pensionär, üliõpilane jms) 1,28 eurot

* õpilane 1,28 eurot

Alus: Pala Vallavalitsuse 20.11.2006 korraldus nr 175

 

 

4) Kultuurimaja poolt osutatavate teenuste hinnad

 

Pala Kultuurimaja suur saal ja abiruumid

* ööpäev 130 eurot, sh 65 eurot tagatisraha

* ööpäev isetegevuskollektiivide liikmetele 45 eurot

* üks tund 6,50 eurot
 

Pala kultuurimaja väike saal ja abiruumid

* ööpäev 100 eurot, sh 65 eurot tagatisraha

* ööpäev isetegevuskollektiivide liikmetele 20 eurot

* üks tund 5 eurot

 

Pala Kultuurimaja Ranna rahvamaja

* ööpäev 115 eurot, sh 65 eurot tagatisraha

* koos köögi kasutamisega ööpäev 130 eurot, sh 65 eurot tagatisraha
* üks tund 5 eurot

Tagatisraha tagastatakse  ruumide kasutusele võtjale, kui ruumid antakse pärast kasutamist üle samas seisukorras, millised nad olid kasutusse andmisel.

Alus: Pala Vallavalitsuse 10.01.2012 korraldus nr 11 (muudetud 18.01.2017 korraldusega nr 4) 

 

 

 

 


Viimati muudetud: 19.01.2017

www by c m a