Pala vald
 esileht | |
 OTSI  
Vallavalitsus
Kontakt
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Teenistujad
Eelarve ja majandusaasta aruanne
Eeskirjad ja korrad
Hanked
Teostatud projektid
Teenuste hinnad
Palgaandmed
Dokumendiregister
Pala vald
» Avaleht » Vallavalitsus » Hanked trüki
Hanked

Vastavalt riigihangete seadusele ja Pala Vallavolikogu poolt kehtestatud Pala valla hankekorrale on hangete liigid ja piirmäärad järgmised:

(1) Riigihange on hange, mille käibemaksuta maksumus asjade ostmisel ja teenuste tellimisel ületab 40 000 eurot ja ehitustööde tegemisel ületab 250 000 eurot.

(2) Riigihanke lihthange on hange, mille käibemaksuta maksumus asjade ostul ja teenuste tellimisel on 10 000–39 999 eurot ja ehitustööde tegemisel 30 000–249 999 eurot.

(3) Vallahange on hange, mille käibemaksuta maksumus asjade ostul ja teenuste tellimisel on 2 000–9 999 eurot ja ehitustööde tegemisel 7 000–29 999 eurot.

 

Pala Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta  on andmed  rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.
Rubriiki
"Ostja nimi" kirjutada sõna "Pala Vallavalitsus".

 

 


Viimati muudetud: 17.10.2014

www by c m a