Pala vald
 esileht | |
 OTSI  
Vallavalitsus
Pala vald
Pala vald
Üldinfo
Arengukava Planeeringud Ehitus Haridus Kultuur Sport Sotsiaalhoolekanne Tervishoid Noorsootöö Jäätmehooldus Veevarustus ja kanalisatsioon Ühistransport Turvalisus Külaliikumine Turism Hajaasustuse programm Pala Teataja Lingid Uudised
» Avaleht » Pala vald » Pala vald » Uudised trüki
Uudised
Avaliku konkursi väljakuulutamine  13.12.2017
Vastavalt Peipsiääre vallavanema 12.12.2017 käskkirjale nr 5
"Avalike konkursside korraldamine ja konkursikomisjoni moodustamine" 
kuulutada välja avalik konkurss kestusega alates 13.12.2017 kuni 27.12.2017 kella 17.00-ni Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemise teel moodustunud Peipsiääre valla ametiasutuse – Peipsiääre Vallavalitsuse – teenistuskohtade koosseisu täitmiseks alates 1. jaanuarist 2018 järgmistele ametikohtadele:
Tagasi

www by c m a